24sedum.net

24 седум вести портал

Д-р Ниkолов: Па луѓе има ли крај на нашето лудило и непочитување?

Да се критикуваат луѓето (целиот медицински персонал) кои 16 месеци без прекин 24/7, не користеле ниту ден годишен одмор, си ги запоставиле сопствените семејства, заборавиле како тоа изгледа да имаш слободен ден, ја ставиле на страна безбедноста на сопствениот живот, се со цел да го заштитат нашето здравје и нашите животи
Па луѓе, има ли крај ова наше лудило и непочитување!!!

Згора на се, ниту маски, ниту дистанца, ниту почитување на било какви мерки, на некакви протести…

Страшно, но во исто време и жалостно…

Поздрав и поклон до севкупниот медицински персонал:


болничари, хигиеничари, медицински сестри, лаборанти, ртг технолози и техничари, доктори, медицински админстративци и болничка логистика!!!