24sedum.net

24 седум вести портал

Нормално ли е да идеш на дokтор со ќеса подароци? Кој е вашиот коментар?

Многу пати кога ќе идеме на доктор, посебно доколку не Дај Боже се работи за операција или нешто слично, многумина од луѓето во знак на благодарност при секоја посета на докторот носат полни ќеси подароци.

И тоа е во ред. Знакот на благодарност кон професијата доктор е во ред, но дали е во ред и е правилно при секој преглед да ги полниме ќесите и да носиме подароци кај нашите доктори?

Еве, пример некои идат на лекар по повеќе пати.

Дали тоа значи дека граѓаните треба да чувствуваат дека некому се должни да однесат нешто за возврат?

Ваше мислење?

Фејсбук статус на Антонио Д.