24sedum.net

24 седум вести портал

МИСЛИТЕ ДЕКА Е НОРMAЛЕН ПРИТИСOK 120/80? Еве што вели едно истражyвање

Вообичаеното мислење е дека нормален крвен притисок е 120 / 80

Европското здружение за кардиологија издаде ново упатство, според кое нормалниот притисок е до 140 систолен (горен број при мерење крвен притисок) и 90 дијастолен (понизок број), пишува БЛИЦ.РС.

– Најголемиот број наши граѓани сметаат дека 120 од 80 се нормална вредност на притисокот. Сепак, крвниот притисок до 140 од 90 е границата до која се смета дека некој има нормален крвен притисок. Но, тоа не важи за дијабетичарите, за кои границата е до 130 од 80, како и за постарата популација – истакнува проф. д-р Белеслин.

Меѓутоа, претходно се сметаше дека ако некој има притисок од 139 од 89 дека веќе е во предхипертензивна состојба, мора да зема лекови за да не го зголеми ризикот од срцев или срцев удар. Меѓутоа, како што сè се менува, така се менуваат и овие граници. Во Европа критериумите за висок крвен притисок се малку пофлексибилни, со потреба да се води грижа и да се внимава на секој пациент додека не се појават компликациите кои предизвикуваат висок крвен притисок, објаснува нашиот соговорник.