24sedum.net

24 седум вести портал

Како да препознаете дали детето е зависно од телефон?

Многу експерти велат дека може да се развие зависност кај децата доколку претерано ја користат технологијата. Како да препознаете дали детето е зависно од телефон, таблет или компјутер?

Обрнете внимание на следните работи:

1. Повеќе не го интересираат други активности

Кога ќе забележите дека детето повеќе сака да гледа во телефонот отколку да си игра со другарчињата, време е да се вклучи алармот.

2. Користи екрани за да се расположи

Ако детето мора да земе телефон или друг екран за се чувствува подобро, за да се утеши кога е тажно, тоа значи дека се развива зависност од уредот.

3. Крие колку време го користи телефонот

Дали некогаш сте помислите дека детето крие колку го користи телефонот, особено кога мислите дека е легнато да спие? Или пак кога треба да пишува домашна задача? Ова може да укажува на нездрава употреба на технологијата.

4. Нарушени односи со луѓе поради технологијата

Кога станува збор за дружење со семејството или другарите, детето не го остава телефонот, не се вклучува во реалниот живот, туку повеќе сака да минува време со екраните.

5. Се повлекува во себе

Децата кои користат премногу телефон, таблет или компјутер имаат тенденција целосно да се повлечат во себе.

Што да правите ако детето премногу користи технологија?

Родителите можат да помогнат и да спречат развој од зависност. Главниот чекор е да го ограничат времето кое детето го минува пред екрани. Без разлика на годините, поставете граница и одредете колку време смее да минува пред екрани.

Некогаш технологијата може да биде корисна и не треба да и се припишуваат само лоши особини.

Направете план кога во текот на денот може да користи екран, а кога не смее.