24sedum.net

24 седум вести портал

Секој трет граѓанин неможе да си го грее домот на струја

Секое трето домаќинство неможе да си го загрее домот. Македонија е енегетски најсиромашната држава во Европа. Немањето на финансии за да се платат големите сметки за струја е најчестата причина според истражување на Стефан Бужаровски, професор на универзитетот во Манчестер.

Дел од граѓаните и да имаат пари сепак неможат да си дозволат да ги греат сите соби во домот.

Македонија е енерегетски најсиромашната држава во Европа. Секое трето домаќинсто не може да си го загрее домот. Немањето пари да се платат високите сметки за струја е најчестата причина, но според истражувањето на Стефан Бужаровски, професор на унивезитетот во Манчестер, дури и граѓаните кои имаат пари, не можат да си дозволат греење во сите соби од домот.

Речиси 60% од испитаниците изјавиле дека не им е топлo во зима.

Целиот текст прочитајте го на rabotnik.com.mk