24sedum.net

24 седум вести портал

Сите ја правиме истата грешка во зима: Овој уред никако не го вклучувајте на продолжен кабел

Најголемиот дел од пожарите се резулат на погрешна употреба на апаратите за домаќинство.

Токму затоа експертите постојано предупредуваат да се внимава со цел да се осигури правилно управување со грејните тела.

Греалките се втори по ред причинители на пожари, па одтаму не е на одмет да обрнете малку повеќе внимание на нив.

Кога тие неправилно се користат лесно може да станат најголема ноќна мора, а експертите велат дека пожари предзвикани од греалки најчесто избувнуваат, бидејќи биле приклучени на продолжен кабел. Не е секој продолжен кабел доволно издржлив на различна волтажа на апаратите кои во него се вклучуваат истовремено.

Затоа, греалка вклучена на продолжен кабел никогаш не ја оставајте без надзор.